การเติบโตของประชากร

วันนี้เรามาพูดถึงเรื่องราวของสภาวะของโลกกัน ในปัจจุบันต้องบอกเลยว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากที่สุดเรื่องหนึ่งเลยก็ว่าได้เป็นเรื่องราวของการเจริญเติบโตของประชากรของโลกเลยทีเดียว ที่ต้องบอกเลยว่ามีการเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างมากเลยทีเดียว จำนวนของประชากรของโลกนั้นที่เพิ่มสูงขึ้นตลอดในทุกๆปีเลยก็ว่าได้ การเพิ่มขึ้นของประชากรของโลกทำให้เกิดปัญหาที่ต้องบอกเลยว่า เป็นปัญหาใหญ่สำหรับทุกคนอย่างแน่นอน ซึ่งจำนวนประชากรโลกจะต้องสมดุลกับอัตราการเจริญพันธุ์และอาหารที่มีอยู่ รวมทั้งทรัพยากรอื่นๆ ที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต การเติบโตของประชากรมีแนวโน้มที่จะสูงมากขึ้นถ้าหากไม่มีมาตรการเพื่อดำเนินการใดๆ ในขณะนี้ ด้วยองค์การสหประชาชาติก็เล็งเห็นถึงความสำคัญของประชากรบนโลกใบนี้ จึงได้ประกาศว่า วันที่ 11 กรกฎาคม ของทุกปีเป็นวันประชากรโลก แน่นอนว่ามีปัจจัยที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงจำนวนประชากรโลกที่มีสาเหตุหลัก การศึกษาค้นคว้าเรื่องราวทางด้านการแพทย์ มีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว เช่นการผลิตวัคซีนชนิดต่างๆและรักษาโรค ปัจจัยต่อมา เป็นเรื่องของความรู้สุขอนามัยที่ดีของประชากร ประชากรบนโลกใบนี้ที่ต้องบอกเลยว่ามีความรู้มากชึ้น และต่อมาความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีที่ต้องบอกเลยว่าสามารถรับรู้ข่าวสารได้อย่างรวดเร็วและถูกต้องจากผู้เชี่ยวชาญ ไม่ว่าจะเป็น โทรศัพท์ มือถือ หรือ อีเมล์  ที่สามารถพูดคุยได้ และต่อมาเรื่องราวของระบบสังคมที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว แน่นอนจากผู้ชายที่เคยเป็นผู้นำ แต่ปัจจุบันผู้หญิงก็เริ่มมีบทบาทมากขึ้นทำให้เราได้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงครับ เรื่องราวดีๆจากสภาวะของโลก

 

Author: adminsboss