ทะเลทรายเขตร้อน

    ทะเลทรายเขตร้อนทั่วโลกอยู่ในแถบศูนย์สูตรระหว่างเส้น 15 องศาเหนือ และ 30 องศาใต้ อากาศร้อนที่ลอยตัวมาจากบริเวณศูนย์สูตรจะตกลงมาบริเวณนี้ทำให้เกิดความกดอากาศสูงในทะเลทราย อากาศที่ใกล้ผิวโลกจะร้อนมากทำให้อากาศเก็บความชื้นไว้ได้สูงโดยไม่เกิดการกลั่นตัวจึงเป็นเหตุที่ทำให้ไม่มีเมฆเกิดขึ้นและฝนก็ตกน้อยมากในเขตทะเลทราย ทะเลทรายเขตร้อนมีอากาศที่ร้อนที่สุดในโลกในตอนกลางวันก็ขาดเมฆที่บดบังแสงอาทิตย์ ทำให้พื้นที่ทะเลทรายร้อนระอุ แต่พอตอนกลางคืนก็ขาดเมฆที่กั้นความร้อนไว้อีก จึงกลับหนาวจัดและอาจมีน้ำค้างแข็งในฤดูหนาวได้

ลมสินค้า ที่พัดผ่านทะเลทรายจะแรงมากทรายที่ถูกพัดพาไปด้วยนั้นจะเซาะหินที่ขวางทางลม หินเหล่านี้เมื่อถูกขัดสีด้วยเม็ดทรายเป็นเวลานานเข้าจะกลายเป็นหินที่มีรูปร่างน่าสะพรึ่งกลัวและแปลกตา ในทะเลทรายมีฝนตกน้อยมาก แต่ถ้ามีฝนตกหนักมากๆจนเกิดเป็นลำธารกว้างที่น้ำพัดพาเอาเศษหินและอนุภาคของหินตะกอนจำนวนมากไปด้วย เศษหินเหล่านี้จะกัดเซาะหินที่มันผ่านทำให้เกิดหุบผาชัน เมื่อน้ำแห้งลงจะเหลือไว้แต่เพียง ช่องผาลึกและชัน

ทะเลทรายถูกแบ่งประเภทออกเป็น 3 ประเภทคือ ทะเลทรายที่เป็นทราย ประมาณร้อยละ 25 ของทะเลทรายทุกแห่งบนโลกจะประกอบด้วยทรายที่ถูกพัดพาทรายที่ทับถมกันจะเป็นเนินเขากว้าง ทะเลทรายที่เป็นหิน และทะเลทรายที่เป็นผลึกเกลือเกิดจากน้ำในทะเลสาบน้ำเค็มที่แห้งแล้งจนเป็นผลึกเกลือ

 

Author: adminsboss