รูปแบบการเกิด พายุทอร์นาโด

ใครก็จะต้องรู้จักกันเป็นอย่างดีกับพายุที่ชื่อว่า ทอร์นาโด ที่ต้องบอกเลยว่า ความรุนแรงของทอร์นาโดชนิดนี้มีหลายระดับเลยนะครับ แน่นอนว่าจะเกิดขึ้นได้จากการเจอของลมร้อนและลมเย็นก่อตัวให้เกิดลมหมุน และเมื่อลมหมุนในระดับที่ไม่คงที่ซะเท่าไหร่ แน่นอนว่าพายุชนิดนี่เกิดขึ้นที่ประเทศสหรัฐอเมริกาซะส่วนใหญ่ เนื่องจากประเทศนี้ มีสภาพภูมิประเทศและสภาพอากาศที่สามารถก่อให้เกิดลมร้อนและลมเย็นได้ มาปะทะกันในบริเวณทุ่งราบที่เราได้เห็นกันหน้าข่าวต่างๆกันอย่างมากมาย  แน่นอนทอร์นาโดสามารถแบ่งออกได้เป็นตามระดับตามกำลังทำลายและด้วยความเร็วลม โดยแบ่งออกเป็นตามชื่อดังนี้ F0- F5 โดย F0 มีกำลังอ่อนที่สุด ส่วน F5 เป็นทอร์นาโดที่กำลังแรงสุด ระดับของพายุทอร์นาโด จะยึดตาม Fujita scale (มาตรวัดฟูจิตะ) ซึ่งกำหนดให้พายุในแต่ละระดับมีความแรงดังนี้ พายุ F0 ความเร็วลม 64-116 กิโลเมตรต่อชั่วโมง พายุ F1 ความเร็วลม 117-180 กิโลเมตรต่อชั่วโมง พายุ F2 ความเร็วลม 181-253 กิโลเมตรต่อชั่วโมง พายุ F3 ความเร็วลม 254-332 กิโลเมตรต่อชั่วโมง พายุ F4 ความเร็วลม 333-418 กิโลเมตรต่อชั่วโมง และ พายุ F5 ความเร็วลม 419-512 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ความแรง ส่งผลกับขนาด และการสลายตัวของพายุด้วย พายุระดับ F0-F1 อาจมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เกิน 100 เมตร และเคลื่อนตัวไปได้ไม่กี่กิโลเมตรก็สลายตัวไป ในขณะที่พายุ F5 อาจมีเส้นผ่านศูนย์กลางยาวกว่า 1,600 เมตร และเคลื่อนตัวไปได้มากกว่า 100 กิโลเมตรก่อนจะสลายตัว ซึ่งการที่พายุที่ระดับสูงกว่าจะทำให้พายุมีขนาดใหญ่และสลายตัวช้าด้วย

 

Author: adminsboss