อุณหภูมิของพื้นดินและน้ำทะเล

   พื้นที่ที่อยู่ใกล้ทะเลจะมีสภาพภูมิอากาศสบายกว่าบริเวณที่อยู่ลึกเข้าไปในแผ่นดิน น้ำในมหาสมุทรจะร้อนขึ้นช้ากว่าพื้นแผ่นดิน เนื่องจากผิวหน้าจะสะท้อนแสงอาทิตย์กลับไป แต่น้ำจะเก็บความร้อนได้นานกว่าบริเวณใกล้ชายฝั่งในช่วงฤดูร้อน อากาศจะเย็นสบายเพราะอยู่ใกล้กับทะเลแต่จะอุ่นในช่วงฤดูหนาว บริเวณใจกลางทวีปจะร้อนจัดมากในฤดูร้อนและเย็นจัดในฤดูหนาว

ลมร้อนและลมหนาวจะพัดอยู่รอบโลกและมีผลต่อสภาพภูมิอากาศด้วย อุณหภูมิของลมขึ้นอยู่กับว่าลมนั้นพัดมาจากที่ใด ถ้าลมพัดมาจากเขตศูนย์สูตรไปยังเขตที่มีละติจูดสูงขึ้นจะเป็นลมร้อน เพราะว่าลมนั้นพัดผ่านกระแสน้ำอุ่นในเขตศูนย์สูตรและนำความร้อนไปด้วย และความร้อนจากน้ำในมหาสมุทรก็จะทำให้ลมร้อนขึ้นด้วยลมที่พัดจากขั้วโลกจะหนาวเย็นมากเพราะได้รับความหนาวเย็นจากกระแสน้ำเย็นที่ลมพัดผ่าน ซึ่งบนโลกมีกระแสน้ำที่ไหลผ่านจากที่ต่างๆทั่วโลก จึงเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้เกิดสภาพอากาศต่างๆบนโลก

เมฆก็มีส่วนช่วยในเรื่องของลมและสภาพอากาศเช่นกัน เมฆช่วยให้อากาศไม่ร้อนมากในช่วงกลางวันเพราะเมฆกั้นแสงอาทิตย์ไว้ได้บางส่วน และสำหรับในตอนกลางคืนเมฆจะเก็บกักความร้อนไว้ ช่วยให้อากาศอบอุ่น สิ่งที่กั้นความร้อนไม่ให้เข้าหาคือสิ่งที่เรียกว่า ฉนวน ในบางพื้นที่เช่นในเขตเส้นศูนย์สูตรมักจะมีเมฆปกคลุ่มตลอดเวลา แต่ถ้ากลางวันนั้นปราศจากเมฆอาจจะทำให้กลางวันร้อนมากขึ้นและกลางคืนเย็นมากขึ้น

 

Author: adminsboss