เขตทุ่งหญ้าสะวันนา

   พื้นที่ที่อยู่เหนือหรือใต้เส้นศูนยสูตรไม่มากนักจะมีภูมิอากาศที่แห้งแล้งมากในบางช่วงบางปี แม้ว่าอากาศจะร้อนจัดแต่ก็สามาถมีฝนตกชุกได้เช่นกัน พื้นที่นี้เรียกว่า ทุ่งหญ้าสะวันนา ซึ่งได้ชื่อทุ่งหญ้าสะวันนาในทวีปแอฟริกา ซึ่งเป็นพื้นที่ส่วนใหญ่ของทวีปมีลักษณะภูมิอากาศแบบนี้ เขตทุ่งหญ้าสะวันนาจะอยู่ในเขตร้อน ดวงอาทิตย์จะอยู่ตรงศรีษะ 2 ครั้งต่อปี ในช่วงเวลานี้อากาศจะร้อนจัดมาก ทำให้น้ำจำนวนมากระเหยกลายเป็นไอและตกลงมาเป็นฝนที่ตกหนักมาก ภูมิภาคในเขตนี้จะอยู่ใกล้กับเส้นศูนย์สูตรมาก ดวงอาทิตย์จะอยู่ตรงกับศรีษะ 2 ครั้งห่างกันประมาณ 6 เดือน บางพื้นที่ในเขตทุ่งหญ้าสะวันนาอยู่ห่างจากเส้นศูนย์สูตร ซึ่งจะทำให้มีฤดูฝน 2 ครั้งในรอบปี ซึ่งอยู่ในช่วงใกล้กันมาก จนอาจเป็นฤดูเดียวกันได้ ทุ่งหญ้าสะวันนาพบมากในทวีปแอฟฟริกา และออสเตรเลีย ซึ่งเป็นบริเวณที่แห้งแล้งมาก

ทุ่งหญ้าสะวันนามีสภาพไม่เอื้ออำนวยต่อการเจริญเติบโตของพืช ดินมีธาตุอาหารพืชต่ำดินที่แห้งแล้งแตกผากในช่วงหน้าแล้งและกลับกลายเป็นบึงหรือหนองน้ำเฉอะแฉะในหน้าฝน และยังอาจจะเกิดไฟป่าในปลายฤดูอีกด้วย ต้นหญ้าและพืชที่ทนต่อสภาพอากาศดังกล่าวได้ดีและเจริญเติบโตได้ง่าย จึงมีหญ้าขึ้นอยู่นับพันชนิด แต่ต้นไม้นั้นจะมีลักษณะพิเศษที่สามารถทนอยู่ได้ในเวลาแล้งจัด ต้นไม้บางชนิดมีลำต้นที่อวบหนาเนื่องจากภายในเก็บกักน้ำไว้

 

Author: adminsboss