เขตมรสุม หรือ เขตร้อนชื้น

    ลมมรสุม คือ ลมที่เกิดจากลมฝนหรือลมพายุที่พัดพาจากมหาสมุทรสู่แผ่นดิน แล้วทำให้เกิดฝนตกเป็นบริเวณกว้างในภูมิภาคเขตร้อน ประชากรโลกหนึ่งในสี่คือผู้คนที่อาศัยอยู่เขตมรสุมนี้ ลมมรสุมเกิดขึ้นเฉพาะช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งในรอบปีทางซีกโลกเหนือ ลมนี้จะพัดสู่แผ่นดินราวเดือนมิถุนายน แต่ภูมิภาคในเขตมรสุมในทวีปออสเตรเลีย ลมมรสุมจะพัดเข้าหาฝั่งราวเดือนธันวาคม

ภูมิภาคในเขตมรสุมมีฤดู 3 ฤดูก่อนที่ลมฝนจะพัดมาถึงฝั่งบริเวณนั้นจะเป็นฤดูร้อน อากาศจะร้อนอบอ้าวหรือในอากาศมีความชื้นสูง แต่พื้นดินกลับแตกระแหงเพราะไม่มีฝนตกเลย ในช่วงฤดูฝนซึ่งเป็นช่วงฤดูมรสุมท้องฟ้าจะมีสีเทาตลอดหลายวันหรือหลายสัปดาห์ จะมีฝนตกชุกตลอดวัน ฝนฟ้าคะนองและมีน้ำท่วมขัง บางสถานที่เผชิญกับพายุเขตร้อนซึ่งต่อให้เกิดความเสียหายมาก และช่วงหลังจากฤดูมรสุมไปแล้วจะเป็นช่วงฤดูหนาวที่แห้งแล้งและยาวนาน ท้องฟ้าแจ่มใสน้ำท่วมขังจะลดลงและตกตะกอนในช่วงเวลานี้จะไม่มีฝนตกเลยจนกว่าจะขึ้นรอบใหม่ของปี

ภูมิภาคในเขตมรสุมจะแห้งแล้งอยู่นานหลายเดือนในรอบหนึ่งปีทั้งนี้เพราะความกดอากาศที่อยู่เหนือพื้นดินสูงกว่าที่อยู่เหนือทะเล ลมจึงพัดจากบริเวณความกดอากาศต่ำกว่าหรือลมที่แห้งหรือมีความชื้นน้อยจะพัดออกสู่ทะเล และในช่วงเดือนที่ร้อนที่สุดในรอบปีอากาศเหนือพื้นดินมีความกดอากาศน้อยกว่าอากาศเหนือพื้นน้ำ ดังนั้นลมจึงเปลี่ยนทิศกลายเป็นลมมรสุมที่พัดจากทะเลสู่แผ่นดินแทน

 

Author: adminsboss