เขตร้อนและเขตหนาว

    บางพื้นที่บนผิวโลกจะมีสภาพอากาศโดยเฉลี่ย หรือ อุณหภูมิร้อนจัดกว่าบริเวณอื่น เพราะพื้นที่นั้นตั้งอยู่ในเขตเส้นละติจูดที่อยู่ใกล้เขตศูนย์สูตร การที่จะมีอุณหภูมิสูงเพราะดวงอาทิตย์อยู่เหนือศรีษะ และแสงอาทิตย์ตกกระทบตั้งฉากกับพื้นโลก พื้นดินและพื้นน้ำได้รับความร้อนมากจึงถ่ายเทความร้อนโดยวิธี การแผ่รังสีให้กับอากาศได้มาก ส่วนบริเวณใกล้ขั้วโลกอุณภูมิต่ำลงอากาศหนาวเย็น เพราะดวงอาทิตย์ต่ำอยู่ใกล้ขอบฟ้า ผิวโลกจะได้รับแสงอาทิตย์ในแนวเฉียง จึงกระจายออกไปบนพื้นที่ที่กว้างกว่าพื้นดินและพื้นน้ำได้รับความร้อนจากแสงอาทิตย์น้อย ทำให้ไม่สามารถถ่ายเทความร้อนได้มากนัก พื้นที่แทบทุกส่วนบนโลกนั้นล้วนได้รับแสงสว่างและความยาวของกลางวันและกลางคืน จะขึ้นอยู่กับช่วงเวลาระหว่างปี ยกเว้นแถบเส้นศูนย์สูตร ในช่วงระหว่างปีถ้ากลางวันยาวพื้นดินและพื้นน้ำในบริเวณนั้นจะได้รับความร้อนนานจึงเทความร้อนให้อากาศได้มาก อากาศจะร้อนขึ้นส่วนเวลากลางคืน บริเวณนั้นจะหันหนีจากดวงอาทิตย์ อุณหภูมิจะลดลงเพราะฉะนั้น ถ้ากลางคืนยิ่งยาวขึ้น อากาศจะยิ่งเย็นลงมากขึ้น มีการบันทึกสถิติว่าบริเวณที่ร้อนที่สุดในโลกอยู่ที่เมือง ดาลอล ประเทศเอธิโอเปีย มีอุณหภูมิเฉลี่ยที่ 34 องศาเซลเซียส และบริเวณที่หนาวเย็นที่สุดในโลกอยู่ที่ โปลัสเนโดสตุปนอส ในทวีปแอนตาร์กติกามีอุณหภูมิที่ ลบ 58 องศาเซลเซียส อุณหภูมิอากาศที่อยู่รอบตัวเราขึ้นอยู่กับความกดดันอากาศในบางส่วน ถ้าความกดอากาศต่ำจะทำให้บริเวณนั้นได้รับความร้อนจากดวงอาทิตย์น้อยกว่าปกติ จึงทำให้มีอากาศที่เย็น  

Read more